Senin, 16 Agustus 2010

TIM Observasi Indonesian Native Orchids Society


Anggrek Hasil Temuan 
TIM Observasi Indonesian Native Orchids Society
Di Riam Hadungan - Tanah Laut
Agustus - 2010


Dendrobium leonis                              (Epifit)
Theocostele alata                                 (Epifit)
Dendrobium singaporensis                 (Epifit)
Luisia curtisii                                      (Epifit)
Dendrobium crumenatum                   (Epifit)
Eulophia spectabilis                            (Teresterial)
Anggrek bawang                                (Epifit)
Coelogyne pulverela                           (Epifit)
Cleisostoma scortichinii                      (Epifit)
Dendrobium lamellatum var kuning      (Epifit)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar